என்னுள் உனக்காய் உயிராய் தூறலாய் வரைந்த என்னுயிரின் உணர்வுகள் ..Part-2!

வியாழன், 13 செப்டம்பர், 2012

இதயத்தில் இருக்க அனுமதி தா,,,,!!!

உன்னிடம் அன்பு
இருக்கு ..
அதை சுமக்கும்
இதயம் இருக்கு ..!
இருக்கும் இதயத்தில்
இருக்க அனுமதி தா ..!
ஆயுள் வரை என்னுயிர் தந்து
உனக்காய் வாழ்வதுக்கு..!

Thas

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக