என்னுள் உனக்காய் உயிராய் தூறலாய் வரைந்த என்னுயிரின் உணர்வுகள் ..Part-2!

வியாழன், 13 செப்டம்பர், 2012

கல்லறை

தினமும் ஒரு
முத்தம் எனக்கு.!
தினமும் ஒரு வார்த்தை
என் பெயர் .
அருகில் இருப்பாள்
இருந்து மலர் வைத்து
அழகு பார்ப்பாள் என்னை.
இத்தனையும் என் கல்லறைக்கே ..!
Thas
நீ என் குழந்தை

வலிகள் எத்தனை
நீ தந்தாலும் ..!
பிரிவுகள் விரும்பாது
உன்னுடன் இருக்கிறேனே ..!
காதலி நீ என்
குழந்தையாய் இருப்பதாலடி ..'
Thas
விலக முடியவில்லை,,,!!

நான் எப்படி உன்னை
விட்டு விலக
முடியவில்லையோ ..!
அப்படியே நீயும்
நினைத்தால் ..
அப்போதே நீயும்
கடவுளாவாய் எனக்கு !
Thas
அழுது கொண்டிருக்கிறேன்


 அதிகமாக உன்னை
நேசித்தேன் ..!
அதனால் அதிகமாக
அழுது கொண்டிருக்கிறேன்
உன்னை பிரிந்ததால் ..!
Thas

நம்பிக்கை

காதலித்தாய்
காத்திருக்கிறேன்
பேசிக்கொண்டே
கண்ணீருடன் ஒரு
வார்த்தை நீ பேசுவாய்
என்ற நம்பிக்கையில்
உன் கல்லறையில் ..
Thas

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக