என்னுள் உனக்காய் உயிராய் தூறலாய் வரைந்த என்னுயிரின் உணர்வுகள் ..Part-2!

வெள்ளி, 22 ஜூன், 2012

நினைவு


உன் பிரிவால்


என்னுயிரை பிரிய ஆசை கொண்டேன் ..


இருந்தும் வாழ்கிறேன் ...!


உன் நினைவுகளும் என்னுடன் 


அழிந்துவிடும் என்னும் ஏக்கத்தில் ..!
By தாஸ் .2 கருத்துகள்: